český Deutsch English Español Francais Italiano Português slovenský
Ochranný protikorozní sprej s dlouhodobým účinkem – PROTECT CR 250 – iBiotec – Tec Industries
Last update: 2024/03/19 16:34

 

OCHRANNÝ VOSK
ANTIKOROZNÍ
VELMI DLOUHÁ ŽIVOTNOST

Vynikající odolnost vůči solné mlze

ISO 9227 1056 hodin R15

Ošetření proti korozi a proti oxidaci na veškeré kovy,

a to i ve vlhkém, agresivním, slaném, znečištěném prostředí

Ochranné zapouzdření, námořní expedice,

dutá tělesa, skladování venku

Zaručeně neobsahuje skleníkové fluorované uhlovodíky (HFC)

Nařízení 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech

 

 

 

POPIS
Ochrana tenkou voskovou vrstvou spadající do klasifikace ISO: RIO.

Většinou není nutné odstraňovat tuto vrstvu, která má mazací vlastnosti. Následné mazání při montážích nebo uvedení strojních zařízení, která mají být namazána, do provozu, je možné provést bez předchozího odstranění této vrstvy. Avšak při ochraně některých součástek, u nichž je odstranění nutné, je možné snadno použít jakékoliv obvyklé rozpouštědlo.

Tento přípravek se používá na lehce znečištěné součástky, v případě potřeby se mohou předem odmastit. Podklad musí být suchý nebo bez větších stop vlhkosti.

Stabilní přípravek s jemným zápachem.
Lze aplikovat na svislé plochy.
Při ruční aplikaci nebo při aplikaci postřikem je snadno viditelný.
Bez fotochemické reakce.
Nedráždivý výrobek.
Velmi slabé povrchové napětí.
Slabý tlak par při maximální teplotě použití.
Použitelný na všechny kovy.
Kompatibilní s většinou plastů a elastomerů.

PROTECT CR 250 se používá pro veškerou ochranu proti korozi s velmi dlouhou trvanlivostí.

OBLASTI POUŽITÍ

- Lisovací nástroje
- Formy na vstřikování plastů
- Formy na odlévání skla
- Prototypy
- Součástky pro přesnou mechaniku

- Ochranné zapouzdření
- Generální údržba
- Použití v námořnictví
- Konstrukce strojních zařízení
- Špatně přístupné díly

 

                             Stáhněte si technický list

 

TYPICKÉ FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

NORMA nebo METODA

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Vzhled

Vizuální

 kapalina

-

Barva

NF M 07.003

ASTM D 156

kaštanová

kotace

Zápach

Čichový vjem

lehká

-

Měrná hustota při 20°C

ISO 12.155

820

g/l

Provozní teploty

-

-10 °C +80 °C

-

Povrchové napětí při 20 °C

ISO 6297

28,1

Dyn/cm

VLASTNOSTI ÚČINNÉ SLOŽKY

VLASTNOSTI

NORMA nebo METODA

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Kinematická viskozita při 40°C

NF EN 3104

180

mm2/sec

Bod samovznícení

ASTM E 659

< 200

°C

číslo kyselosti

ISO 6618

0,0

mg/(KOH)/l

Obsah sulfátového popela

NFT 60 144

0,0

%

Obsah nečistot více než 5µ

FTMS 791 3005

0

nb/ml

Kompatibilita elastomerů

Rozměrová stálost 168 h při 40 °C

 

FTM 791

 

< 0,5

 

%

Vlastnosti z hlediska životního prostředí

Bioakumulace rozdělovací index

Oktanol/voda

 

OECD 107

 

< 3

 

log kOW

Klasifikace nebezpečnosti pro vodu

WGK

třída 1 bez nebezpečnosti

pro vodu

klasifikace

Tloušťka vlhké vrstvy

Pfundova stupnice

200

µm

Odolnost vůči solné mlze

ISO 9227

ISO 4623-3

1056

RI5

h

-

 

DOPORUČENÍ
Tento výrobek se používá na ošetření povrchu za studena. Nastříkejte ho na předem odmaštěnou plochu bez známek oxidace. Je vhodné co nejlépe odstranit veškeré stopy oleje nebo znečištění pomocí rozpouštědel.
Před použitím sprej protřepejte, až se odlepí kulička.
Aplikujte ze vzdálenosti přibližně 15 cm od povrchu. Po použití sprej nečistěte.

Nebezpečný. Dodržujte upozornění pro použití. Pozorně si přečtěte věty o nebezpečnosti a rizicích uvedené na obalu. Viz bezpečnostní list.

 

V barel by měl být produkt před použitím míchán.

 

BALENÍ

 

 

  

 

 

  Sprej 650 ml

Kapalný vosk na ochranu všech kovů proti korozi s dlouhodobým účinkem. Dutá tělesa. Námořní expedice. ISO 9227 1056 h. ochrana proti korozi, sprej antikorozní ochrana, přípravek proti korozi, vosk proti korozi, protikorozní ochrana kovů, protikorozní ochrana ibiotec, ochrana proti rezavění, ochrana proti oxidaci. Výrobci protikorozních přípravků. Dodavatelé protikorozních přípravků. Protikorozní přípravky. Proti korozi. Proti korozi dutá tělesa. Proti korozi dlouhodobý účinek. Proti korozi všechny kovy. Protikorozní vosk. Protikorozní sprej. Tlaková nádoba pro protikorozní ochranu. Technické spreje. Spreje na technickou údržbu. Dodavatelé sprejů. Výrobci sprejů. Výrobek pro provádění údržby v průmyslovém prostředí

           

 

 

              Barel 25 L

Kapalný vosk na ochranu všech kovů proti korozi s dlouhodobým účinkem. Dutá tělesa. Námořní expedice. ISO 9227 1056 h. ochrana proti korozi, sprej antikorozní ochrana, přípravek proti korozi, vosk proti korozi, protikorozní ochrana kovů, protikorozní ochrana ibiotec, ochrana proti rezavění, ochrana proti oxidaci. Výrobci protikorozních přípravků. Dodavatelé protikorozních přípravků. Protikorozní přípravky. Proti korozi. Proti korozi dutá tělesa. Proti korozi dlouhodobý účinek. Proti korozi všechny kovy. Protikorozní vosk. Protikorozní sprej. Tlaková nádoba pro protikorozní ochranu. Technické spreje. Spreje na technickou údržbu. Dodavatelé sprejů. Výrobci sprejů. Výrobek pro provádění údržby v průmyslovém prostředí

 

 

 

Produkovat, mazat, čistit, chránit, 
IBiotec® Tec Industries® Service 
nabízí širokou škálu specifických

produktů pro výrobu 

 


 

Přejete si:

 

vzorek zdarma

technické doporučení

technický protokol

bezpečnostní list

 

- Kontaktujte nás -

 


 IBiotec® Tec Industries® Service 

výrobce technických chemikálií, 
děkujeme za vaši návštevu.IBiotec® Tec Industries® Service  je na: YOUTUBE