český Deutsch English Español Francais Italiano Português slovenský
Ochranný protikorózny sprej s dlhodobým účinkom - PROTECT CR 250 - iBiotec - Tec Industries

 

 

OCHRANNÝ VOSK
PROTIKORÓZIA
VEĽMI DLHÁ ŽIVOTNOSŤ

Vynikajúca odolnosť voči soľnému roztoku

ISO 9227 1056 hodín R15

Ošetrenie proti korózii a proti oxidácii na všetky kovy,

a to aj vo vlhkom, agresívnom, slanom, znečistenom prostredí

Ochranné zapuzdrenie, námorné expedície,

duté telesá, skladovanie vonku

Zaručene neobsahuje skleníkové fluórované uhľovodíky

Nariadenie (EÚ) č. 517/2014 o fluórovaných skleníkových plynoch

                 

Ochranný vosk proti korózii

 

Špeciálne na zazimovanie

 

Ochrana nástrojov, foriem

 

Dlhodobý účinok

 

Duté telesá

 

Námorné expedície 

               

Kvapalný vosk na ochranu všetkých kovov proti korózii s dlhodobým účinkom. Duté telesá. Námorné expedície. ISO 9227 1056 h. ochrana proti korózii, sprej antikorózna ochrana, prípravok proti korózii, vosk proti korózii, protikorózna ochrana kovov, protikorózna ochrana ibiotec, ochrana proti hrdzaveniu, ochrana proti oxidácii. Výrobcovia protikoróznych prípravkov. Dodávatelia protikoróznych prípravkov. Protikorózne prípravky. Proti korózii. Proti korózii duté telesá. Proti korózii dlhodobý účinok. Proti korózii všetky kovy. Protikorózny vosk. Protikorózny sprej. Tlaková nádoba na protikoróznu ochranu. Technické spreje. Spreje na údržbu. Dodávatelia sprejov. Výrobcovia sprejov. Výrobok na vykonávanie údržby v priemyselnom prostredí. Kvapalný vosk na ochranu všetkých kovov proti korózii s dlhodobým účinkom. Duté telesá. Námorné expedície. ISO 9227 1056 h. ochrana proti korózii, sprej antikorózna ochrana, prípravok proti korózii, vosk proti korózii, protikorózna ochrana kovov, protikorózna ochrana ibiotec, ochrana proti hrdzaveniu, ochrana proti oxidácii. Výrobcovia protikoróznych prípravkov. Dodávatelia protikoróznych prípravkov. Protikorózne prípravky. Proti korózii. Proti korózii duté telesá. Proti korózii dlhodobý účinok. Proti korózii všetky kovy. Protikorózny vosk. Protikorózny sprej. Tlaková nádoba na protikoróznu ochranu. Technické spreje. Spreje na údržbu. Dodávatelia sprejov. Výrobcovia sprejov. Výrobok na vykonávanie údržby v priemyselnom prostredí.
Protikorózna ochrana zväzkov trubiek, ponorením Expedícia strojov námornou cestou na dlhé vzdialenosti

 

 

 

Výroba, mazanie, čistenie, ochrana, 
IBiotec® Tec Industries® Service
ponúka kompletnú sadu 
špecifických produktov pre priemysel
 

 


 

Ak máte záujem o:

 

bezplatnú vzorku 
technickú radu 
technické charakteristiky 
kartu bezpečnostných údajov

 

- Kontaktujte nás -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

výrobca technických chemických produktov, 
Vám ďakuje za Vašu návštevu.IBiotec® Tec Industries®Service je aj na: YOUTUBE