český Deutsch English Español Francais Italiano Português slovenský
Ochranný protikorózny sprej s dlhodobým účinkom - PROTECT CR 250 - iBiotec - Tec Industries
Last update: 2024/03/19 16:35

 

OCHRANNÝ VOSK
PROTIKORÓZIA
VEĽMI DLHÁ ŽIVOTNOSŤ

Vynikajúca odolnosť voči soľnému roztoku

ISO 9227 1056 hodín R15

Ošetrenie proti korózii a proti oxidácii na všetky kovy,

a to aj vo vlhkom, agresívnom, slanom, znečistenom prostredí

Ochranné zapuzdrenie, námorné expedície,

duté telesá, skladovanie vonku

Zaručene neobsahuje skleníkové fluórované uhľovodíky

Nariadenie (EÚ) č. 517/2014 o fluórovaných skleníkových plynoch

 

 

 

OPIS
Ochrana tenkou voskovou vrstvou podľa klasifikácie ISO: RIO.

Väčšinou odstraňovať túto vrstvu, ktorá má mazacie vlastnosti, nie je nutné. Dodatočné mazanie pri montážach alebo uvedení strojných zariadení, ktoré majú byť namazané, do prevádzky, je možné bez odstránenia naneseného prípravku. Avšak pri ochrane niektorých súčiastok, pri ktorých je odstránenie nutné, je možné ľahko použiť akékoľvek obvyklé rozpúšťadlo.

Tento prípravok sa používa na ľahko znečistené súčiastky, v prípade potreby sa môžu vopred odmastiť. Podklad musí byť suchý alebo bez väčších stôp vlhkosti.

Stabilný prípravok s jemným zápachom.
Možno aplikovať na zvislé plochy.
Pri ručnej aplikácii alebo pri aplikácii postrekom je ľahko viditeľný.
Bez fotochemickej reakcie.
Nedráždivý výrobok.
Veľmi slabé povrchové napätie.
Slabý tlak pár pri maximálnej teplote použitia.
Použiteľný na všetky kovy.
Kompatibilný s väčšinou plastov a elastomérov.

PROTECT CR 250 sa používa na všetku ochranu proti korózii s veľmi dlhou trvanlivosťou.

OBLASTI POUŽITIA

- Lisovacie nástroje
- Formy na vstrekovanie plastov
- Formy na odlievanie skla
- Prototypy
- Súčiastky vysokopresných mechanizmov

- Zazimovanie
- Generálna údržba
- Použitie v námorníctve
- Montáž strojov
- Zle prístupné diely

 

                             Stiahnite si technický list

 

TYPICKÉ FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

NORMA alebo METODIKA

HODNOTY

JEDNOTKY

Vzhľad

Vizuálny

 kvapalný

Farba

NF M 07.003

ASTM D 156

hnedý

hodnotenie

Zápach

Posúdenie čuchom

slabý

Hustota pri 20°C

ISO 12.155

820

g/l

Prevádzková teplota

-10°C +80°C

Povrchové napätie pri 20 °C

ISO 6297

28,1

Dyn/cm

VLASTNOSTI ÚČINNEJ ZLOŽKY

VLASTNOSTI

NORMA ALEBO METODIKA

HODNOTY

JEDNOTKY

Kinematická viskozita pri 40°C

NF EN 3104

180

mm2/sec

Bod samovznietenia

ASTM E 659

>200

°C

Index kyslosti (la)

ISO 6618

0,0

mg/(KOH)/L

Obsah sulfátového popola

NFT 60144

0,0

%

Obsah nečistôt viac ako 5µ

FTMS 791 3005

0

nb/ml

Kompatibilita elastomérov

Rozmerová stálosť 168 h pri 40 °C

 

FTM 791

 

< 0,5

 

%

Environmentálne vlastnosti

Bioakumulácia rozdeľovací index

Oktanol/voda

 

OECD 107

 

< 3

 

log kOW

Klasifikácia ohrozenia vody

WGK

trieda 1 bez ohrozenia

vody

klasifikácia

Hrúbka vlhkej vrstvy

Pfundova stupnica

200

µm

Odolnosť voči soľnému roztoku

ISO 9227

ISO 4623-3

1056

RI5

h

 

ODPORÚČANIA
Tento výrobok sa používa na ošetrenie povrchu za studena. Nastriekajte ho na vopred odmastenú plochu bez známok oxidácie. Je vhodné čo najlepšie odstrániť všetky stopy oleja alebo znečistenia pomocou rozpúšťadiel.
Pred použitím sprej pretrepte, až sa uvoľní guľôčka.
Aplikujte zo vzdialenosti približne 15 cm od povrchu. Po použití sprej nečistite.

Nebezpečný prípravok. Dodržiavajte bezpečnostné opatrenia pre používanie. Pozorne si prečítajte vety o nebezpečnosti a rizikách uvedené na obale. Pozrite si kartu bezpečnostných údajov.

 

V súdok sa má produkt pred použitím premiešať.

 

BALENIA

 

 

  

 

 

  Sprej 650 ml

Kvapalný vosk na ochranu všetkých kovov proti korózii s dlhodobým účinkom. Duté telesá. Námorné expedície. ISO 9227 1056 h. ochrana proti korózii, sprej antikorózna ochrana, prípravok proti korózii, vosk proti korózii, protikorózna ochrana kovov, protikorózna ochrana ibiotec, ochrana proti hrdzaveniu, ochrana proti oxidácii. Výrobcovia protikoróznych prípravkov. Dodávatelia protikoróznych prípravkov. Protikorózne prípravky. Proti korózii. Proti korózii duté telesá. Proti korózii dlhodobý účinok. Proti korózii všetky kovy. Protikorózny vosk. Protikorózny sprej. Tlaková nádoba na protikoróznu ochranu. Technické spreje. Spreje na údržbu. Dodávatelia sprejov. Výrobcovia sprejov. Výrobok na vykonávanie údržby v priemyselnom prostredí.

           

 

 

              Súdok 25 L

Kvapalný vosk na ochranu všetkých kovov proti korózii s dlhodobým účinkom. Duté telesá. Námorné expedície. ISO 9227 1056 h. ochrana proti korózii, sprej antikorózna ochrana, prípravok proti korózii, vosk proti korózii, protikorózna ochrana kovov, protikorózna ochrana ibiotec, ochrana proti hrdzaveniu, ochrana proti oxidácii. Výrobcovia protikoróznych prípravkov. Dodávatelia protikoróznych prípravkov. Protikorózne prípravky. Proti korózii. Proti korózii duté telesá. Proti korózii dlhodobý účinok. Proti korózii všetky kovy. Protikorózny vosk. Protikorózny sprej. Tlaková nádoba na protikoróznu ochranu. Technické spreje. Spreje na údržbu. Dodávatelia sprejov. Výrobcovia sprejov. Výrobok na vykonávanie údržby v priemyselnom prostredí.

 

 

 

Výroba, mazanie, čistenie, ochrana, 
IBiotec® Tec Industries® Service
ponúka kompletnú sadu 
špecifických produktov pre priemysel
 

 


 

Ak máte záujem o:

 

bezplatnú vzorku 
technickú radu 
technické charakteristiky 
kartu bezpečnostných údajov

 

- Kontaktujte nás -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

výrobca technických chemických produktov, 
Vám ďakuje za Vašu návštevu.IBiotec® Tec Industries®Service je aj na: YOUTUBE